Opptak av og presentasjoner fra webinar: Leve hele livet og frivilligsentraler

Tirsdag 24. november 2020 gjennomførte Norges Frivilligsentraler i samarbeid med Pensjonistforbundet, WIS, Motitech, Med hjerte for Arendal, Blå Kors Kristiansand, Vennesla Kommune, Vest Agder Fylkeskommune, UiA og Helsedirektoratet en webinar om reformen Leve Hele Livet og frivilligsentraler.

Opptak av webinar finnes på vimeo

Presentasjoner:
Velkommen 
v/ Helsedirektoratet, Ingvild K. Haugen
Presentasjon

Hvem er vi - Frivilligsentralene
v/ Marte Tangen,  Styreleder Norges Frivilligsentraler
Presentasjon

Leve hele livet i praksis - Sofapraten 

  • Eldre som ressurs i skolene  i Agder har gitt økt leselyst blant 3 klassingen, skapt gode generasjons møter og mange seniorer har opplevd glede ved å være til nytte.  Birte Simonsen tidligere leder av lærerutdanningen ved UIA sammen med lyttevenn fra Ime skole i Mandal Tor Arild Melby. Les mer på lyttevenn.no                     

  • Mer sykling mer glede  lyder Intensjonsavtalen mellom Sykling uten alder Norge og Norges Frivilligsentraler. Bli inspirert av film fra Sykkelprosjektet i “Med hjerte for Arendal” og Sykkelprosjektet fra Posebyen Frivilligsentral, Blå Kors Kristiansand. I studio kommer frivillig Aktivitetsleder John Egebakken og prosjektleder Trond Furseth.

  • Film Aktive sammen - Kveldsmaten

  • Aktive Sammen Hvor viktig er egentlig kontaktpersoner i lag og foreninger og kommunen, for å mobilisere frivillig arbeid?
    Rådgiver May -Lene Uberg fra Vennesla Kommune sammen med Kontaktperson i Nav Midt Agder Jorunn Eivindson.  
    Presentasjon og les forsknings rapport Med hverandre - for hverandre.

Frivilligsentralenes digitale løsninger - presentasjon kommer
«Et mulighetsrom i arbeid med frivilligpolitikk».
v/ Svein Waade. Daglig leder WIS
Presentasjon

Film, Sykkelturen "Mer aktivitet - mer glede". Sammen med ambassadør Dag Otto Lauritzen skal vi gi et glimt av hva vi sammen skal få til som en del av Frivillighetensår 2022


Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler