Leve hele livet

I lys av kvalitetsreformen ‹‹Leve hele livet›› fra regjeringen er det inngått intensjonsavtale mellom Helsedirektoratet og Norges Frivilligsentraler. Målet med arbeidet er å mobilisere og støtte de lokale frivilligsentralene til å delta i arbeidet med å sette ‹‹Leve hele livet›› på dagsorden i kommunene. Det gjennomføres lokale tiltak for flere gode leveår blant innbyggere over 65 år og økt seniorers deltagelse i frivillighet.

Norges Frivilligsentraler er en interesseorganisasjon for alle landets frivilligsentraler. Frivilligsentralene er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag og foreninger, næring og kommune.

Reformen Leve Hele Livet

Prosjekter og verktøy

Det praktiske arbeid med målene i prosjektet ‹‹Leve hele livet›› resulterer i ulike prosjekter, metoder, verktøy og aktiviteter. Her vises en del av de aktuelle satsninger Norges Frivilligsentraler jobber med:

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Les mer

I samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse i Agder og Aktiv ung vil vi gjennomføre en pilot i Agder med tre frivilligsentraler. Lindesnes, Marnardal og Hægeland og Øvrebø frivilligsentral og helselagene i kommunen vil delta.

Les mer

Reformen ‹‹Leve hele Livet›› har fokus på seniorene som ressurs. Lyttevenn er en aktivitet hvor seniorer står sentralt med deres deltakelse. Aktivitet koordineres av frivilligsentralene i samarbeid med kommuner og eldrerådet (lokalt og fylke). Seniorer er en ressurs ved å komme til skolene og lytte til elever når de leser. Foto: Sondre Steen Holvik

Les mer

Flere frivilligsentraler har i dag samarbeid med ungdomsskoler og videregående skoler. Hvor de bidrar med tilrettelegging for frivillig arbeid/aktivitet for elever fra helsefag og faget "Innsats for andre". Sammen med Livsglede for eldre og Nasjonalforeningen for folkehelse ønsker vi å bidra med verktøy og kompetanse for frivilligsentralene som møteplass for skole elever, frivillige organisasjoner og seniorer.

Les mer

Visste du at så mange som 1 av 4 eldre som bor hjemme hos seg selv kan lide av feil- og/eller underernæring? Dette kan ha stor negativ effekt på den enkeltes livskvalitet i og med at man blir mer utsatt for sykdom og plager når man ikke får i seg den næringen man trenger. Dette hadde vi lyst å gjøre noe med.

Les mer

Nasjonalt støtteapparat sitt fire tverrgående tema for veiledning og støtte er planarbeid, medvirkning, frivillighet og implementering. Hensikten med temaene er å styrke regionalt støtteapparatet som bistå kommunene med å realisere reformen. Veilederen med tema frivillighet er utarbeidet av Nasjonalt støtteapparat i samarbeid med Frivillighet Norge, Verdighetsenteret, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norges Frivilligsentraler.

Les mer

Norges Frivilligsentraler inviterer hele landet til å bli med på sykkeltur gjennom Norge, fra 21. mai til 16. august 2022.

Les mer

TelefonVenn.no er en plattform hvor vi samler alle frivilligsentraler som tilbyr TelefonVenn tjeneste. TelefonVenn aktivitet skal motvirke ensomhet og skape trygghet i nærmiljøet.

Les mer

Lokale aktiviteter

Få inspirasjon og se et glimt av aktiviteter som blir utført lokalt hos frivilligsentraler i arbeid med Leve hele livet. Utvalget fornyes med nye aktiviteter ved oppdatering av nettsiden.

Besøksven-Besøk nokon som har lyst å finne på noko! Me legg til rette for besøk på Gamleheimen, der frivillige gjer ting saman med bubuarane ein kveld i veka.

Les mer

Elever fra Flå skole inviterer til teknologikafe på Flåheimen

Les mer

telefonvenn.no

Les mer

Trenger du noen å prate med? Eller ønsker du å være en telefonnvenn som ringer noen som trenger noen å prate med?

Les mer

Frivilligsentralen har to elektriske Rickshawsykler og flere frivillige piloter som står klare til å ta med beboere og andre ut på tur.

Les mer

Lyttevenkonferanse er planlagt til å vere 20. September. Meir info om program og påmelding kjem i løpet av august..

Les mer

Hof frivilligsentral har en rickshaw-sykkel som har plass til 2 voksne passasjerer i passasjersetet. Sykkelen er et tilbud for eldre som ikke er mobile nok for å kunne ta seg en sykkeltur selv. Sykkelen står parkert på Hof bo- og behandlingssenteret. Er du pårørende? Da kan en sykkeltur være et fint alternativ når du skal på besøk. For å kunne sykle, trenger du litt opplæring og kan kalle deg "sykkelpilot".

Les mer

Noen å snakke med?

Les mer

Vil du bli aktivitetsvenn? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker - sammen med en som har demens. Ønsker du deg en aktivitetsvenn? Du som har fått demens vil kanskje oppleve at enkelte aktiviteter kan bli vanskeligere å gjøre alene. En aktivitetsvenn gjør det enklere å komme seg ut og oppleve ting du setter pris på.

Les mer

Vil du gjøre en innsats for innkludering i arbeid og sosiale felleskap for nybosatte innvandrermenn?

Les mer

Mange kan ha problemer med å komme seg på butikken. Da kan du få hjelp av en frivillig. Vi har en avtale med SPAR Os der en kan ringe inn beskejd om det en ønsker å kjøpe, deretter pakker SPAR varene og en frivillig sørger for å bringe varene hjem til den enkelte.

Les mer

Prosjektmål

Under prosjektperioden for ‹‹Leve hele livet ›› skal Norges Frivilligsentraler jobbe med seks hovedmål for å støtte kvalitetsreformen. Målene er utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet.

Norges Frivilligsentraler skal utvikles som:
1. Koordineringsorgan for å tilrettelegge for et mer helhetlig samarbeid
2. Kompetansesenter for koordinering av frivillig arbeid i kommunen


Norges Frivilligsentraler skal fungere som:
3. Pådriver for økt etablering og samhandlingspartner for utvikling av en helhetlig frivillighetspolitikk i kommunene
4. Støtteapparat for lokalt arbeid for bredere nedfelling av reformen
5. Støtteapparat for økt rekruttering av frivillige lokalt
6. Utviklingsorgan for at seniorene både blir sett som ressurs i frivillig arbeid og som deltagere

Samarbeidspartnere

Aktiv ung/NKBUF (Aktive sammen)
Vennesla kommune (Aktive sammen)
Nasjonalforening for folkehelse (Fra Nordkapp til Arendalsuka, Kompis)
Livsglede for eldre
Sykling uten Alder (Fra Nordkapp til Arendalsuka)
Motitech (Fra Nordkapp til Arendalsuka)
Frivillighet Norge
Pensjonistforbundet
KS Nasjonalt
Helsedirektoratet
Agder fylkeseldreråd

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler