Leve hele livet

I lys av kvalitetsreformen ‹‹Leve hele livet›› fra regjeringen er det inngått intensjonsavtale mellom Helsedirektoratet og Norges Frivilligsentraler. Målet med arbeidet er å mobilisere og støtte de lokale frivilligsentralene til å delta i arbeidet med å sette ‹‹Leve hele livet›› på dagsorden i kommunene. Det gjennomføres lokale tiltak for flere gode leveår blant innbyggere over 65 år og økt seniorers deltagelse i frivillighet.

Norges Frivilligsentraler er en interesseorganisasjon for alle landets frivilligsentraler. Frivilligsentralene er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag og foreninger, næring og kommune.

Reformen Leve Hele Livet

Prosjekter og verktøy

Det praktiske arbeid med målene i prosjektet ‹‹Leve hele livet›› resulterer i ulike prosjekter, metoder, verktøy og aktiviteter. Her vises en del av de aktuelle satsninger Norges Frivilligsentraler jobber med:

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Les mer

I samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse i Agder og Aktiv ung vil vi gjennomføre en pilot i Agder med tre frivilligsentraler. Lindesnes, Marnardal og Hægeland og Øvrebø frivilligsentral og helselagene i kommunen vil delta.

Les mer

Reformen ‹‹Leve hele Livet›› har fokus på seniorene som ressurs. Lyttevenn er en aktivitet hvor seniorer står sentralt med deres deltakelse. Aktivitet koordineres av frivilligsentralene i samarbeid med kommuner og eldrerådet (lokalt og fylke). Seniorer er en ressurs ved å komme til skolene og lytte til elever når de leser. Foto: Sondre Steen Holvik

Les mer

Flere frivilligsentraler har i dag samarbeid med ungdomsskoler og videregående skoler. Hvor de bidrar med tilrettelegging for frivillig arbeid/aktivitet for elever fra helsefag og faget "Innsats for andre". Sammen med Livsglede for eldre og Nasjonalforeningen for folkehelse ønsker vi å bidra med verktøy og kompetanse for frivilligsentralene som møteplass for skole elever, frivillige organisasjoner og seniorer.

Les mer

Visste du at så mange som 1 av 4 eldre som bor hjemme hos seg selv kan lide av feil- og/eller underernæring? Dette kan ha stor negativ effekt på den enkeltes livskvalitet i og med at man blir mer utsatt for sykdom og plager når man ikke får i seg den næringen man trenger. Dette hadde vi lyst å gjøre noe med.

Les mer

Nasjonalt støtteapparat sitt fire tverrgående tema for veiledning og støtte er planarbeid, medvirkning, frivillighet og implementering. Hensikten med temaene er å styrke regionalt støtteapparatet som bistå kommunene med å realisere reformen. Veilederen med tema frivillighet er utarbeidet av Nasjonalt støtteapparat i samarbeid med Frivillighet Norge, Verdighetsenteret, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norges Frivilligsentraler.

Les mer

Norges Frivilligsentraler inviterer hele landet til å bli med på sykkeltur gjennom Norge, fra 21. mai til 16. august 2022.

Les mer

TelefonVenn.no er en plattform hvor vi samler alle frivilligsentraler som tilbyr TelefonVenn tjeneste. TelefonVenn aktivitet skal motvirke ensomhet og skape trygghet i nærmiljøet.

Les mer

Lokale aktiviteter

Få inspirasjon og se et glimt av aktiviteter som blir utført lokalt hos frivilligsentraler i arbeid med Leve hele livet. Utvalget fornyes med nye aktiviteter ved oppdatering av nettsiden.

1 gang i året ønsker vi Velkommen til skummel kveld på Herredshuset sammen med Hægeland bibliotek og Frivilligsentralen

Les mer

Vi ser etter sykkelpiloter til å ta med eldre ute på sykkeltur. Mange eldre blir sittende mye inne av forskjellige årsaker. Vi trenger sykelister som kan tenke seg å ta dem med på turer til parker og byrom. Vi har en sykkeltaxi som har el-motor.

Les mer

Som lyttevenn kommer du til skolen etter avtale og lytter til 3. klasse elever som leser.

Les mer

Elever fra Innsats for andre ønsker å hjelpe

Les mer

Vi trenger personer som har lyst til å være besøksvenn/telefon venn med personer som ønsker litt ekstra sosial kontakt. Det er opp til besøksvennen/den som trenger litt ekstra om hvordan kontakten foregår og hvor ofte

Les mer

Vi har leksehjelp fra september til desember og fra januar til juni, for elever i 2, 3 og 4 klasse på Ny-Krohnborg skole. Leksehjelpen er på tirsdager og varer fra 14:30-15:30. Ta gjerne kontakt med Frivilligsentralen hvis du vil bli en leksehjelper :) Velkommen!

Les mer

Bli lyttevenn på Kleppe skule! Vi håper å starte opp med lyttevenner på Kleppe skule nå i høst. Bli med å lyttevennteamet på Kleppe skule En lyttevenn er med å stimulere lesing og leselyst hos barn i alderen 7-9 år i samarbeid med skolens personale.

Les mer

Mattilbud for hjemmeværende.

Les mer

Det er mange som kjenner på en ekstra ensomhet i disse dager. Kunne du ha lyst til å snakke med noen, eller kunne du tenke deg å ta i mot en samtale fra noen av og til? Vi har behov for TelefonVenner!

Les mer

Gledelig motvind for eldre! Vi har elektriske rickshaw-sykler som kan gi eldre en flott sykkelopplevelse. Dette forutsetter at vi har frivillige sykkelpiloter.

Les mer

Denne aktiviteten omhandler alle oppdrag hvor det er behov for en besøksvenn. Det kan være alt fra en prat og en kopp kaffe, til litt hjelp med enkle ting.

Les mer

Søndagsmiddag i fellesskap. Hver 1. søndag i måneden

Les mer

Prosjektmål

Under prosjektperioden for ‹‹Leve hele livet ›› skal Norges Frivilligsentraler jobbe med seks hovedmål for å støtte kvalitetsreformen. Målene er utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet.

Norges Frivilligsentraler skal utvikles som:
1. Koordineringsorgan for å tilrettelegge for et mer helhetlig samarbeid
2. Kompetansesenter for koordinering av frivillig arbeid i kommunen


Norges Frivilligsentraler skal fungere som:
3. Pådriver for økt etablering og samhandlingspartner for utvikling av en helhetlig frivillighetspolitikk i kommunene
4. Støtteapparat for lokalt arbeid for bredere nedfelling av reformen
5. Støtteapparat for økt rekruttering av frivillige lokalt
6. Utviklingsorgan for at seniorene både blir sett som ressurs i frivillig arbeid og som deltagere

Samarbeidspartnere

Aktiv ung/NKBUF (Aktive sammen)
Vennesla kommune (Aktive sammen)
Nasjonalforening for folkehelse (Fra Nordkapp til Arendalsuka, Kompis)
Livsglede for eldre
Sykling uten Alder (Fra Nordkapp til Arendalsuka)
Motitech (Fra Nordkapp til Arendalsuka)
Frivillighet Norge
Pensjonistforbundet
KS Nasjonalt
Helsedirektoratet
Agder fylkeseldreråd

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler